Home

En Underleverantör att använda till att göra "skitjobbet" - låt dina hanverkare göra det dom är bra på så löser vi resten.

Mail

info@bc-entreprenad.se

Telefon

0709-92 20 65

Utbildning


All personal har adekvat och uppdaterad utbildning för att jobba på ett bygge:

  • Asbetssanering
  • Rivning
  • Heta arbeten
  • Arbete på Väg ( APV ) 1.1-1.3 + 2.2
  • Fallskydd
  • Liftintyg
  • Truckkort A & B
  • C-kort
  • B96 - kort

What We Do?Hantverkare är inte billiga att ha till att köra och hämta saker...Syftet med att ha BC-Entreprenad som UE är att man kan frigöra tid för hantverkarna att göra det dom är duktiga på. Dvs istället för att köra och hämta virke, blanda bruk eller riva ner ett kök så kan man hyra in personal från BC - Entreprenad.

All personal har ID06, Heta arbteren och asbestsanerings utbildningen för inom- och utomhus jobb.

Tack vara BC-Entreprenad kunde vi ro hem jobbet snabbare och mer kostnadseffektivt eftersom våra gubbar kunde fokusera på att göra det dom är bäst på

FAST AND

RELIABLE SERVICE